ဆောင်းပါး

107 Found


အသားကင်ဘာဘီကြူ ဓာတုဗေဒဖြစ်စဉ် (Food Chemistry of B

စမတ်ကျကျ ကာဗိုစားရအောင် (၅)

စမတ်ကျကျ ကာဗိုစားရအောင် (၄)

စမတ်ကျကျ ကာဗိုစားရအောင် (၃)

စမတ်ကျကျ ကာဗိုစားရအောင် (၂)

စမတ်ကျကျ ကာဗိုစားရအောင် (၁)

ဝါဂွမ်းသကြားလုံး ဓာတုဗေဒဖြစ်စဉ် (Food Chemistry of

ကွတ်ကီးဓာတုဗေဒဖြစ်စဉ် (Food Chemistry of Cookies)

ဘာဘယ်လ်တီး (Boba Tea) ၏ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက

Avocado puree

ကုံကုမံ (စွဲမက်စရာ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်)

သစ်ကြားသီး